Leeswijzer

In dit hoofdstuk heeft u gelezen over het hoe en waarom van deze Transitievisie Warmte. In het hoofdstuk 'Achtergrond' gaat het over de achtergrond en de samenhang met andere plannen over duurzame energie. In het hoofdstuk 'Totstandkoming' kunt u meer lezen over het proces dat is doorlopen om dit document op te stellen. In het hoofdstuk 'Onze gemeente' schetsen we de opgave waar we voor staan in de gemeente Waadhoeke en beschrijven we wat we belangrijk vinden bij het behalen van die opgave. In het hoofdstuk 'Oplossingen' gaan we nader in op de duurzame warmteoplossingen die kansrijk zijn voor de gemeente Waadhoeke. Tenslotte leest u in 'Ambitie en strategie' hoe we de komende jaren aan de slag gaan met het realiseren van de warmtetransitie in onze gemeente.

Begrippen

We proberen het gebruik van ingewikkelde, technische termen in deze Transitievisie Warmte zoveel mogelijk te vermijden. Maar het is niet altijd mogelijk om vaktermen helemaal niet te gebruiken. Van veel begrippen kunt u de precieze betekenis terugvinden in de begrippenlijst achterin deze Transitievisie Warmte.