Totstandkoming

In 2020 is de gemeente Waadhoeke begonnen met het voorbereiden op de Transitievisie Warmte. De gemeente heeft er voor gekozen om samen met de gemeente Harlingen het proces te doorlopen om te komen tot een Transitievisie Warmte. In maart 2021 heeft de gemeenteraad van Waadhoeke ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en is de gemeente Waadhoeke gezamenlijk met de gemeente Harlingen aan de slag gegaan met het opstellen daarvan. Er wordt daarbij samengewerkt op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Beide gemeenten zijn deel van de kerngroep en hebben een reeks gezamenlijke bestuurlijke overleggen georganiseerd binnen het traject van de Transitievisie Warmte.

Deze Transitievisie Warmte is eind 2021 (december) vastgesteld door de gemeenteraad van Waadhoeke.

In het figuur hieronder is te zien welk proces is doorlopen om tot de Transitievisie Warmte voor de gemeente Waadhoeke te komen.

De Transitievisie Warmte is niet door de gemeentes alleen opgesteld. De gemeente Waadhoeke heeft in het proces naar de Transitievisie Warmte samengewerkt met onder meer:

  • netbeheerder Liander

  • Wetterskip Fryslân

  • waterbedrijf Vitens

  • woningcorporaties Accolade en Wonen Noordwest Friesland

  • huurdersverenigingen Franeker en De Bewonersraad Friesland

Met al deze partijen zijn gesprekken gevoerd om uitgangspunten en onderzoeken die in de Transitievisie Warmte zijn gedaan te toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de Transitievisie Warmte zo goed mogelijk past bij de gemeente Waadhoeke.

Middels een enquête zijn inwoners in het begin van het proces gevraagd hoe zij tegen duurzaamheid kijken, wat hun situatie is en hoe en waarover zij op de hoogte gehouden willen worden en in het proces. Nadat de visie in concept was opgesteld, zijn inwoners op woensdag 6 oktober 2021 in de gelegenheid geweest om een inloopavond te bezoeken en vragen te stellen. Deze avond is gelijktijdig georganiseerd op twee locaties in de gemeente (in Franeker en Sint-Annaparochie).

De resultaten van de enquête zijn te downloaden op de pagina 'Downloads'.