Waarom een Transitievisie Warmte?

In het Klimaatakkoord[1] is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet zijn gedaald (ten opzichte van de uitstoot in het ijkjaar jaar 1990). De Europese Unie heeft per 2021 deze doelstelling voor 2030 voor haarzelf verhoogd naar 55%[2]. Naar verwachting stemt ook de Tweede Kamer komend jaar in met deze doelstelling, waardoor dit ook Nederlands beleid wordt waaraan de gemeente Waadhoeke zich moet conformeren.

In 2050 mag er bijna helemaal geen uitstoot van CO2 meer zijn. In dat jaar moet de uitstoot met 95% zijn gedaald. Daarmee voorkomen we hopelijk dat het klimaat drastisch verder opwarmt.

In de onderstaande tabel is te zien dat landelijk, ten opzichte van 1990, ruim 20% CO2-reductie is gerealiseerd. De eerste stappen zijn samen al gezet.

Het opvolgen van het Klimaatakkoord betekent dat we mondiaal in 2050 bijna geen vervuilende energie – waarbij CO2 vrijkomt – meer mogen gebruiken. Voorbeelden van vervuilende energie zijn benzine en aardgas. We stappen daarom over op duurzame energie zoals groene-waterstof of groene-elektriciteit, om niet alleen onze huizen te verwarmen, maar ook onze auto’s aan te drijven en de wasmachine te laten draaien. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd.

Deze Transitievisie Warmte gaat over de opgave om de woningen, bedrijfsgebouwen en maatschappelijke gebouwen (zoals scholen, kerken en klinieken) te verduurzamen. Het geheel van deze gebouwen noemen we ook wel gebouwde omgeving. In deze sector veroorzaakt het verwarmen met aardgas de grootste CO2-uitstoot. Het proces om over te stappen van verwarming met aardgas naar verwarming met duurzame warmtebronnen wordt dan ook de warmtetransitie genoemd.

In de onderstaande infographic zijn de verschillende sectoren (tafels), en hun opgave binnen het Nederlandse Klimaatakkoord te zien.

Als onderdeel van het Klimaatakkoord is ook afgesproken dat – om de doelen hierboven te behalen – er in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Daarom gaan we, overal in Nederland, aan de slag om in de komende 30 jaar alle gebouwen in Nederland aardgasvrij te maken. In plaats van aardgas komt dan duurzame warmte. Deze verandering wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.

  • 1 Het Klimaatakkoord is op 28 juni 2019 gesloten tussen de Rijksoverheid en een brede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het vormt de kern van het Nederlandse klimaatbeleid en geeft invulling aan de afspraken die gemaakt zijn op de Klimaattop in Parijs in 2015. Daarbij is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur van de Aarde niet met meer dan 2°C mag stijgen in de periode tot en met het jaar 2100. Meer informatie vindt u op de website van het Klimaatakkoord.
  • 2 Klimaatbeleid | Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl