De opgave in de gemeente Waadhoeke

In totaal wordt in de gemeente Waadhoeke 6.020 Terajoule[1],[2] aan energie verbruikt. Het gaat dan om het totale gebruik van zowel elektriciteit en gas door alle huizen en bedrijven in de gemeente. Ook het gebruik van brandstoffen door voertuigen is hierbij meegenomen. Een overzicht van de energieverbruiken is op de onderstaande grafiek te zien.

Van deze 6.020 TJ aan energie wordt ongeveer 3.979 TJ gebruikt als warmte. Deze warmte wordt gebruikt door de industrie, bedrijven en huizen. Het gedeelte van deze warmte dat voor de verwarming van woningen wordt gebruikt is ongeveer 1.543 TJ. De rest van de warmtevraag wordt verbruikt door de industrie en bedrijven.

In onderstaande figuur is de trend van het energieverbruik per sector in de gemeente Waadhoeke uitgebeeld.

De gemeente Waadhoeke telde ruim 21.000 woningen in 2020. Twee-derde daarvan waren koopwoningen, de rest waren huurwoningen. Woningcorporatie Accolade heeft het grootste deel van de sociale huurwoningen in bezit.

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens in de gemeente Waadhoeke is 1.700m3 voor koopwoningen. Het gemiddelde van huurwoningen valt fors lager uit, en bedraagt 1.300m3 per jaar.

Het aantal zonnepanelen op daken van woningen in de gemeente Waadhoeke is de afgelopen jaren ook gestaag omhoog gegaan; ongeveer 1 op de 5 inwoners van de gemeente Waadhoeke hebben zonnepanelen op hun dak. Dit is min of meer gelijk aan het gemiddelde van Fryslân. Deze vorm van energieopwek vormt samen met verschillende zon-opwekprojecten in de gemeente de op een na grootste bron van duurzame energie na windturbines op land.

In de grafieken “energieverbruik naar sector” en “bekende hernieuwbare elektriciteit” is goed te zien dat er veel meer energie wordt verbruikt dan duurzaam opgewekt wordt. Door het participeren in en het opstellen van de Regionale Energiestrategie, de Duurzaamheidsagenda en de Transitievisie Warmte verkent de gemeente haar route naar een CO2-neutrale en duurzame toekomst.

Deze en aanvullende gegevens en grafieken zijn te vinden op de Klimaatmonitor van de Rijksoverheid.

Het energiegebruik vergeleken

In Nederland wordt in totaal ongeveer 1.360.000 TJ aan aardgas verbruikt. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt anno 2021 circa 1.500 m3 aardgas per jaar. Dat staat gelijk aan ongeveer 0,05 TJ. In de gemeente Waadhoeke ligt het jaarlijks gemiddeld gasverbruik iets lager, met 1.410 m3 per huishouden (gegevens van 2019). Om in 2050 aardgasvrij te zijn, moeten er gedurende de 29 jaar tot 2050 in de gemeente Waadhoeke jaarlijks gemiddeld 1065 woningen van het aardgas overstappen op duurzame warmte. De industrie en de bedrijven zullen ook een grote bijdrage aan de energietransitie moeten leveren voor een CO2-neutrale gemeente Waadhoeke. Deze opgave valt onder een ander parallel programma, buiten de Transitievisie Warmte. In de bijlage ‘Verdieping: toelichting op gebruikte energie-eenheden’ is meer te lezen over de energie-cijfers.

  • 1 Één Terajoule komt overeen met circa 28.400 m3 (kuub) aardgas, 277.778 kilowattuur elektriciteit of 27.000 liter diesel. Dit staat in Waadhoeke gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van circa 20 huishoudens, het jaarlijkse stroomgebruik van circa 106 huishoudens of het circa 600 keer voltanken van een gemiddelde B-segmentauto.
  • 2 Gegevens uit 2019 van de Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieverbruik/)