De noodzaak om over te gaan op duurzame energiebronnen

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide) meer uit te stoten om de gevolgen van klimaatopwarming te beperken. Door minder aardgas te gebruiken en stapsgewijs alle gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Wij hopen daarmee te voorkomen dat het klimaat nog sneller opwarmt en de gevolgen op onze samenleving en natuur beter te kunnen beheersen.

Klimaatverandering is een fenomeen met tastbare gevolgen die zich vandaag laten voelen. De extreme regenval (van 100-150mm in 24 uur) in o.a. Limburg en Duitsland en de hittegolven in Zuid-Europa zijn directe gevolgen van klimaatverandering, zo stellen het IPCC van de Verenigde Naties[1] en de Europese Commissie[2]. Door onze impact op het klimaat te beperken, zorgen we ervoor dat wij, onze kinderen en kleinkinderen hier nu en later fijn kunnen blijven wonen, werken en leven.

We gebruiken aardgas om gebouwen te verwarmen, te koken en om warm te douchen. De komende 28 jaar gaan we stapsgewijs over van aardgas naar duurzame warmte. Deze verandering wordt ook wel de warmtetransitie genoemd.

Hoofdstukindeling

In deze Transitievisie Warmte verwijzen we meerdere keren naar bepaalde hoofdstukken. In de webversie van deze Transitievisie Warmte kunt u naar een nieuw hoofdstuk schakelen door in de balk bovenaan de pagina op de titel van het hoofdstuk te klikken. 

  • 1 SR15_Headline-statements.pdf (ipcc.ch)
  • 2 Climate change consequences | Climate Action (europa.eu)