De noodzaak om over te gaan op duurzame energiebronnen

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide) meer uit te stoten om de gevolgen van klimaatopwarming te beperken.

Doel van de Transitievisie Warmte

Deze eerste Transitievisie Warmte laat zien waar we nu staan en beschrijft de eerste acties richting aardgasvrije woningen en gebouwen in de gemeenten in 2050.

Leeswijzer

In dit hoofdstuk heeft u gelezen over het hoe en waarom van deze Transitievisie Warmte. In het hoofdstuk 'Achtergrond' gaat het over de achtergrond en de samenhang met andere plannen over duurzame energie.