Doel van de Transitievisie Warmte

Deze eerste Transitievisie Warmte laat zien waar we nu staan en beschrijft de eerste acties richting aardgasvrije woningen en gebouwen in de gemeenten in 2050. Deze Transitievisie Warmte beschrijft en onderbouwt welke alternatieven er zijn voor aardgas. Maar de warmtetransitie is naast een technische exercitie vooral een maatschappelijk vraagstuk dat achter elke voordeur komt. Daarom staat in deze visie ook hoe de gemeente Waadhoeke naar de warmtetransitie kijkt, welke uitgangspunten ze gaat hanteren en hoe ze verder willen samenwerken met inwoners en andere stakeholders.

Omdat duurzaamheid niet alleen gaat om warmte en energie heeft de gemeente ook een Duurzaamheidsagenda opgesteld waarin thema’s zoals biodiversiteit, landschap en de bodem ook geaddresseerd worden.

De Transitievisie Warmte is als het ware het spoorboekje naar een aardgasvrije gemeente Waadhoeke in 2050. Als gemeente weten we ons einddoel in 2050, maar we weten nog niet precies hoe we er komen. Direct van het aardgas afgaan is vaak te kostbaar en ingewikkeld. Daarom zet de gemeente eerst in op het zoveel mogelijk voorbereiden van alle gebouwen op een aardgasvrije toekomst. Zo zijn we optimaal voorbereid om voor 2050 alle gebouwen aardgasvrij te kunnen maken. In de gemeentelijke Transitievisie Warmte stippelen we uit welke routes we kunnen nemen voor de verschillende wijken, buurten en dorpen in de gemeente Waadhoeke.

Als gemeente staan we nog maar aan het begin van de warmtetransitie. Gaandeweg doen we steeds meer kennis en ervaring op. Daarom willen we onze Transitievisie Warmte in ieder geval iedere vijf jaar aanvullen met de nieuwste kennis en inzichten.

De Transitievisie Warmte beschrijft ook hoe inwoners van Waadhoeke en de mienskip alvast aan de slag kunnen gaan. Vooral met het nemen van zogenoemde geen-spijtmaatregelen. Daarmee bespaart iedereenenergie én geld!