Totstandkoming

In 2020 is de gemeente Harlingen begonnen met het voorbereiden op de Transitievisie Warmte. De gemeente heeft er voor gekozen om samen met de gemeente Waadhoeke het proces te doorlopen om te komen tot een Transitievisie Warmte. In maart 2021 heeft de gemeenteraad van Harlingen ingestemd met het Plan van Aanpak voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en zijn de gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen gezamenlijk aan de slag gegaan met het opstellen daarvan. Er wordt daarbij samengewerkt op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Beide gemeenten zijn deel van de kerngroep en hebben een reeks gezamenlijke bestuurlijke overleggen georganiseerd binnen het traject van de Transitievisie Warmte.

Deze Transitievisie Warmte is eind 2021 (december) vastgesteld door de gemeenteraad van Harlingen.

In het figuur hieronder is te zien welk proces is doorlopen om tot de Transitievisie Warmte voor de gemeente Harlingen te komen.

De Transitievisie Warmte is niet door de gemeente alleen opgesteld. We hebben in het proces naar de Transitievisie Warmte samengewerkt met onder meer:

  • netbeheerder Liander

  • Wetterskip Fryslân

  • woningcorporatie De Bouwvereniging

  • huurdersverenigingen Harlingen en De Bewonersraad Friesland.

Met al deze partijen zijn gesprekken gevoerd om uitgangspunten en onderzoeken die voor de Transitievisie Warmte zijn gedaan te toetsen. Zo zorgen we ervoor dat de Transitievisie Warmte zo goed mogelijk past bij de gemeente Harlingen.

Middels een enquête zijn bewoners in het begin van het proces gevraagd hoe zij tegen duurzaamheid kijken, wat hun situatie is en hoe en waarover zij op de hoogte gehouden willen worden en in het proces. Nadat de visie in concept was opgesteld, zijn inwoners op donderdag 7 oktober 2021 in de gelegenheid geweest om een inloopavond te bezoeken.

De resultaten van de enquête zijn te downloaden op de pagina Downloads.