De opgave in de gemeente Harlingen

In totaal wordt in de gemeente Harlingen 3.368 Terajoule [1],[2] aan energie verbruikt. Het gaat dan om het totale gebruik van zowel elektriciteit en gas door alle huizen en bedrijven in de gemeente. Ook het gebruik van brandstoffen door voertuigen is hierbij meegenomen. Een overzicht van de energieverbruiken is op de onderstaande grafiek te zien.

Van deze 3.368 TJ aan energie wordt ongeveer 2.305 TJ gebruikt als warmte. Deze warmte wordt gebruikt door de industrie, bedrijven en huizen. Het gedeelte van deze warmte dat voor de verwarming van huizen wordt gebruikt is ongeveer 314 TJ. De rest van de warmtevraag wordt verbruikt door de industrie en bedrijven.

In het onderstaande figuur is de trend van het energieverbruik per sector in de gemeente Harlingen uitgebeeld.

De gemeente Harlingen telde bijna 8.000 woningen in 2020. Bijna de helft daarvan waren koopwoningen, de rest waren huurwoningen. Woningcorporatie De Bouwvereniging heeft het grootste deel van de sociale huurwoningen in bezit.

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens in de gemeente Harlingen is 1.600m3 voor koopwoningen. Het gemiddelde van huurwoningen valt fors lager uit, en bedraagt nog geen 1.200m3 per jaar.

Het aantal zonnepanelen op daken van woningen in de gemeente Harlingen is de afgelopen jaren sterk gestegen ongeveer 1 op de 3 Harlingers hebben zonnepanelen op hun dak. Dit staat kop en schouders boven het gemiddelde van Fryslân en Nederland. Ondanks dit feit, vormt zonnestroom (zowel op daken als diverse commerciële zonneprojecten) nog een relatief kleine bron van duurzame elektriciteit vergeleken met afvalverbranding en wind op land.

In de grafieken “energieverbruik naar sector” en “bekende hernieuwbare elektriciteit” is goed te zien dat er veel meer energie wordt verbruikt dan duurzaam opgewekt wordt. Door het participeren in en het opstellen van de Regionale Energiestrategie, de Duurzaamheidsagenda (in ontwikkeling) en Transitievisie Warmte verkent de gemeente haar route naar een CO2-neutrale en duurzame toekomst.

Deze en aanvullende gegevens en grafieken zijn te vinden op de Klimaatmonitor van de Rijksoverheid.

Het energieverbruik vergeleken

In Nederland wordt in totaal ongeveer 1.360.000 TJ aan aardgas verbruikt. Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt anno 2021 circa 1.500 m3 aardgas per jaar. Dat staat gelijk aan ongeveer 0,05 TJ. In de gemeente Harlingen ligt het jaarlijks gemiddeld gasverbruik een stuk lager, met 1.250m3 per huishouden (gegevens van 2019). Om in 2050 geheel aardgasvrij te zijn, moeten er gedurende de 29 jaar tot 2050 in de gemeente Harlingen jaarlijks ongeveer 270 woningen van het aardgas overschakelen op duurzame warmte.    

In de bijlage ‘Verdieping: toelichting op gebruikte energie-eenheden’ is meer te lezen over de energie-cijfers.

  • 1 Één Terajoule komt overeen met circa 28.400 m3 (kuub) aardgas, 277.778 kilowattuur elektriciteit of 27.000 liter diesel. Dit staat in Harlingen gelijk aan het gasverbruik van circa 22 huishoudens, het stroomgebruik van circa 118 huishoudens of het circa 600 keer voltanken van een gemiddelde B-segmentauto.
  • 2 Gegevens uit 2019 van de Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieverbruik/)