Doel van de Transitievisie Warmte

Deze Transitievisie Warmte laat zien waar we nu staan en beschrijft de eerste acties richting aardgasvrije woningen en gebouwen in de gemeenten in 2050. Deze Transitievisie Warmte beschrijft en onderbouwt welke alternatieven er zijn voor aardgas. Maar de warmtetransitie is naast een technische exercitie vooral een maatschappelijk vraagstuk die achter elke voordeur komt. Daarom staat in deze visie ook hoe de gemeente Harlingen naar de warmtetransitie kijkt, welke uitgangspunten ze gaat hanteren en hoe ze verder willen samenwerken met inwoners en andere stakeholders.

De Transitievisie Warmte is als het ware het spoorboekje naar een aardgasvrije gemeente Harlingen in 2050. Als gemeente weten we ons einddoel in 2050, maar we weten nog niet precies hoe we er komen. Direct van het aardgas afgaan is vaak te kostbaar en ingewikkeld. Daarom zet de gemeente eerst in op het zoveel mogelijk voorbereiden van alle gebouwen op een aardgasvrije toekomst. Zo zijn we optimaal voorbereid om voor 2050 alle gebouwen aardgasvrij te kunnen maken. In de gemeentelijke Transitievisie Warmte stippelen we uit welke routes we kunnen nemen voor de verschillende wijken en buurten in de gemeente Harlingen.

Als gemeente staan we nog maar aan het begin van de warmtetransitie. Gaandeweg doen we steeds meer kennis en ervaring op. Daarom willen we onze Transitievisie Warmte in ieder geval iedere vijf jaar aanvullen met de nieuwste kennis en inzichten.

De Transitievisie Warmte beschrijft ook hoe inwoners van Harlingen alvast aan de slag kunnen gaan. Vooral met het nemen van zogenoemde geen-spijtmaatregelen. Daarmee bespaart iedereen energie én geld. Zeker nu de energieprijzen stijgen, wordt het steeds aantrekkelijker deze maatregelen te nemen.