Restwarmte

Restwarmte komt vrij bij een productie-, verwerkings- of verwarmingsproces. Bijvoorbeeld bij een fabriek, een datacenter, een afvalverbrandingsinstallatie of een zwembad. Deze warmte kan vervolgens via een warmtenet getransporteerd worden naar gebouwen. Restwarmte is warmte die over is en niet meer binnen het bedrijf zelf wordt gebruikt. Restwarmte is geïnventariseerd binnen de gemeentegrenzen op basis van openbare gegevens (RVO warmteatlas, Wetterskip Fryslân) en informatie en onderzoeken vanuit de RES Fryslân. Er is met een aantal bedrijven contact opgenomen (zoals de Reststoffen Energie Centrale (REC) van OMRIN en de RWZI Harlingen) om de gegevens te verifiëren of aan te vullen.

Restwarmte in de gemeente Harlingen

Er zijn weinig bruikbare restwarmtebronnen beschikbaar in de gemeente Harlingen die voldoende en constante capaciteit hebben. De potentie van restwarmte in Harlingen is daarom beperkt en zeer lokaal. De restwarmte van de REC is al in gebruik door bedrijven in de omgeving of gereserveerd voor andere doelen. Andere restwarmtebronnen met enige potentie zijn het koelhuis van Daalimpex bij de industriehaven en de RWZI. Verder zijn er vooral kleine restwarmtebronnen aanwezig die minder interessant zijn. Er moet verdiepend onderzoek gedaan worden om te kijken of en hoe deze warmte ook gebruikt en getransporteerd kan worden naar woningen en gebouwen.