Geothermie (aardwarmte)

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter en dieper voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en lichte industrie. Er worden twee gaten geboord, ook wel bronnen genoemd, tot een diepte van 500 tot 3000 meter.

Via de ene bron wordt het hete water uit de bodem gepompt. De warmte wordt met een warmtewisselaar uit het water gehaald en via de tweede bron weer de bodem in gepompt. Of geothermie mogelijk is hangt af van de bodemgesteldheid en -samenstelling. Tussen de geothermiebron en de gebouwen is een warmtenet nodig met voldoende geschikte warmtevragers. Een vuistregel hierbij is dat er ongeveer 4000 woningen nodig zijn. Afhankelijk van de diepte kan geothermie een warmtenet direct voorzien van warmte met een temperatuur van circa 70-90 °C. Momenteel wordt geothermie vooral toegepast in de glastuinbouwsector. Er zijn projecten in ontwikkeling voor de gebouwde omgeving.

Geothermie in de gemeente Harlingen

De ondergrond in de gemeente Harlingen is matig geschikt voor geothermie. Binnen de gemeentegrenzen is de potentie naar verwachting laag. Bovendien is de onzekerheid groot, aangezien de ondergrond ter plaatse nog niet onderzocht is. Rondom de gemeente Harlingen zijn er gebieden waar enige potentie aanwezig is, maar de afstand van ca. 5 tot 10 kilometer tot de gebieden met een hogere warmtevraagdichtheid maakt dit minder interessant. Daarnaast zijn er minimaal 4000 woningen nodig om een geothermiebron rendabel te maken. Dat lijkt binnen de gemeente vooralsnog niet technisch-economisch haalbaar.