Collectieve oplossingen in de gemeente Harlingen

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit wordt ook wel stadsverwarming genoemd. In elke woning zit een afleverset met een warmtemeter waar de warmte geleverd wordt aan de woning. Een warmtenet kan warm leveren op verschillende temperaturen (van 10 tot 90 graden). Afhankelijk van het energielabel van de woning is er nog een warmtepomp nodig in de woning om het water op de gewenste temperatuur te brengen voor bijvoorbeeld douchen of verwarmen.

Er zijn verschillende warmtebronnen die voor warm water kunnen zorgen. Mogelijke warmtebronnen zijn bijvoorbeeld restwarmte (van bedrijven), biomassa, geothermie (aardwarmte) of aquathermie (warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of leidingwater). Deze warmtebronnen worden hieronder één voor één uitgelicht.

Warmtenetten in de gemeente Harlingen

In de gemeente Harlingen is er beperkt potentie voor warmtenetten.

In de buurten De Spiker en het industrieterrein Hermes en in de buurt Plan-Zuid lijkt een warmtenet een kansrijke optie. Het gaat in beide gevallen niet om een warmtenet met dekking over de hele buurt; er zijn geen warmtebronnen beschikbaar die daarvoor voldoende dekkingsgraad bieden. Waar er clusters zijn van veel adressen (een hoge warmtevraagdichtheid) is een warmtenet in deze buurten kansrijk; uit de modellen gaat het om iets minder dan de helft van de woningen die op een warmtenet aangesloten kan worden. Voor beide buurten lijkt een combinatie van een middentemperatuur-warmtenet op basis van restwarmte en/of een lagetemperatuur-warmtenet op basis van een combinatie van lagetemperatuur-restwarmte en aquathermie (TEO) (aangevuld met WKO) het meest voor de hand liggend.