Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte staat het volgende centraal:

1. Wat is de opgave in de gemeente Harlingen?

Voor we dieper ingaan op de manieren om gebouwen duurzamer te verwarmen in de gemeente Harlingen, schetsen we een beeld van de opgave. Hoeveel aardgas wordt er eigenlijk gebruikt door de dorpen, buurten en wijken in de gemeente en wat is er nodig om dit terug te dringen? Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk 'Onze gemeente'.

2. Welke manieren zijn er om gebouwen in de gemeente Harlingen op een groene en duurzame manier te verwarmen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebouwen op een groene en duurzame manier te verwarmen. Bijvoorbeeld door een warmtepomp, warmtenet of iets anders. Dat ligt er maar net aan wat technisch kan en het meest betaalbaar is. Op een zogeheten WAT-kaart is voor de hele gemeente Harlingen per wijk, buurt en dorp inzichtelijk wat op dit moment de meest kansrijke manieren zijn om gebouwen duurzaam te verwarmen. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk ‘Oplossingen’.

Wat is de strategie om gebouwen in de gemeente Harlingen in 2050 op een groene en duurzame manier te verwarmen?

In een aantal gebieden in de gemeente Harlingen kunnen misschien al voor 2030 stappen worden genomen richting aardasvrije gebouwen. In de strategie staat welke stappen de gemeente al op korte termijn neemt, en welke op de langere termijn, tot aan 2050. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk ‘Ambitie en strategie’.

En wat daarna?

We staan nog maar aan het begin van de warmtetransitie. Gaandeweg krijgen we steeds meer kennis en ideeën en worden nieuwe ontdekkingen gedaan. Daarom willen we onze Transitievisie Warmte in ieder geval iedere vijf jaar aanvullen met de nieuwste kennis.

Nadat de Transitievisie Warmte in december 2021 is vastgesteld, gaan we aan de slag met de uitvoering van de strategie. Zo krijgen een steeds vollediger antwoord op vragen, zoals:

  • Hoe gaan we de warmtetransitie betalen en hoe zorgen we dat iedereen – jong, oud, arm en rijk – mee kan doen?

  • Hoe gaan we de warmtetransitie organiseren? Wat is de rol van de gemeente, inwoners en andere betrokkenen? Hoe werkt de warmtetransitie qua wet – en regelgeving?