Waarom een Transitievisie Warmte?

In het Klimaatakkoord1 is afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% moet zijn gedaald (ten opzichte van de uitstoot in het ijkjaar jaar 1990).

Plannen maken voor de energietransitie

Er worden op verschillende schaalniveaus plannen gemaakt om de energie- en de warmtetransitie te versnellen.

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

In de Transitievisie Warmte staat het volgende centraal: